Kontrabasharpa

Originalet är 1700-tal. På musikmuseet kan man se att den funnits i ett antal olika varianter, men det gemensamma är två spelsträngar med mellanliggande bordun och kopplade löv.
Antalet resonanssträngar varierade mellan sex och upp till tio.
När jag intresserade mig för kontrabasen tillverkade jag först en på samma sätt som de äldre modellerna. Kroppen gjordes ur en stock, stämskruvar i trä, fyra av dessa till resonanssträngar placerade under leken.
Kroppen i kontrabasnyckelharporna jag tillverkar nu görs i fyra delar, hals, bakklots och sidor. Botten och lock. Spelstängarna grovstäms med träskruvar av lönn.
De tio resonanssträngarna stäms med ”gitarrmekanik”.